Privatlivspolitik

Her kan du læse nærmere om hvordan Kagetid I/S (“Kagetid”, “vi”, “vores”, “os”), samt koncernforbundne selskaber, behandler dine personoplysninger.


Vi behandler dine personoplysninger når du:


  • - Besøger vores hjemmeside

  • - Laver en bestilling i vores webshop

  • -Tegner abonnement på en eller flere af vores services

  • - Hvis du ønsker at modtage markedsføring fra os

  • - Hvis du søger et arbejde hos os

  • - Når vi kommunikerer med dig

  • - Hvis vi modtager dine personoplysninger fra tredjemand

Vi er den Dataansvarlige

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med en af ovenstående situationer, er vi den Dataansvarlige.

Kontaktoplysninger

Kagetid I/S

Albuen 14

6000 Kolding

Cvr. nr: 39638126

E-mailadresse: info@livogsimone.dk

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål og du kan læse nærmere om de forskellige formål, samt på hvilket retsgrundlag dine personoplysninger behandles. Vi behandler alle personoplysninger med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordninge (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (“GDPR”) og Lov 2018-05-23 nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (“Databeskyttelsesloven”).

Besøg på vores hjemmeside

I forbindelse med ditbesøg på vores hjemmeside indsamler vi cookies. Du kan læse nærmere i vores cookiepolitik her. De personoplysninger vi indsamler om dig, ved besøg på vores hjemmeside, kan være din IP-adresse eller andre almindelige personoplysninger. Vi indsamler oplysningerne for kunne forbedre kundeoplevelser, lave statistik over besøg og målrette vores markedsføring. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, idet du har afgivet dit samtykke til vores brug af cookies.

Bestilling af varer på vores webshop og tegning af abonnementservice

Når du bestiller en eller flere varer på vores webshop eller tegner et abonnement hos os, har vi brug for dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelse i forbindelse medaftalen. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Markedsføring

Hvis du har skrevet dig op til at modtage vores nyhedsbrev eller anden markedsføring fra os, behandler vi dine personoplysninger hertil. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Jobs

Hvis du sender os en ansøgning til et job (både opfordret og uopfordret) anser vi din ansøgning som værende samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger. I disse tilfælde vil vi behandle dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slettes. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Øvrig kommunikation

I visse tilfælde kommunikerer vi med dig. Det kan f.eks. være ved telefonopkald, e-mail ellervia brevpost. I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger, med det formål at forfølge vores legitime interesse i at opretholde kommunikationen og til eventuel dokumentation for indgåede aftaler. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Oplysninger modtaget fra tredjemand

I sjældne tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra tredjemand. Det kan f.eks. være fra en ven, et familiemedlem eller en kollega. I den forbindelse kan vi behandle dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse. Retsgrundlaget for voresbehandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Typer og kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger der er nødvendige til opfyldelse af det bestemte formål.

De oplysninger vi behandler omfatter:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, køn, IP-adresse, oplysninger om adfærd i forbindelse med brug af cookies, cv, ansøgning og eventuelle personoplysninger du selv vælger at give os.

Videregivelse af personoplysninger og overførsel til tredjelande

Vi deler kun dine oplysninger, når det er strengt nødvendigt til opfyldelse af de forskellige formål angivet ovenfor. Du kan se hvilke Databehandlere vi benytter os af her. I sjældne tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til lande udenfor EU. De databehandlere vi benytter udenfor EU kan du se på listen over Databehandlere. I de tilfælde, hvor vi benytter Databehandlere uden for EU, stiller vi krav om at Databehandlerne behandler dine personoplysninger efter reglerne i GDPR.

Opbevaring

Vi behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål de er indsamlet til. Når formålet er opfyldt eller ikke længere til stede, så vil dine personoplysninger blive slettet inden for maksimalt 12 måneder.

Dine rettigheder

Da vi behandler dine personoplysninger, har du selvfølgelig en række rettigheder du kan gøre brug af. Her giver vi dig et indblik i hvilke rettigheder du har. Hvis du ønsker at gøre brug af en af dine rettigheder, kan det gøres ved at kontakte os på info@livogsimone.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, kan du altid tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte os eller benytte dig af det link du modtager i henvendelser fra os.

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.

Berigtigelse

Hvis du opdager at vi har forkerte oplysninger registreret om dig, har du ret til at få dem rettet.

Retten til at blive glemt

Du kan have ret til atfå dine behandlede personoplysninger slettet.

Dataminimering

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne -bortset fra opbevaring -med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du kan gøre indsigelse over for profilering eller automatiske afgørelser.

Dataportabilitet

Du har ret til at få overført de personoplysninger vi behandler om dig til en anden dataansvarlig, ligesom du har ret til selv at modtage disse oplysninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger, kan dette gøres på info@livogsimone.dk. Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du også vælge at klage til Datatilsynet. Det kan du gøre via Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.